ทุกๆคนที่ บริติส เออรี่ เยียร์ เซ็นเตอร์ (British Early Years Centre) ทำงานกันอย่างเต็มที่เพื่อให้เราได้เป็นโรงเรียนที่ได้รับมาตรฐานที่ดีที่สุด ตั้งแต่การต่อตั้งโรงเรียนเมื่อปี 2011 โรงเรียนของเราได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองมาโดยตลอด รวมถึงคุณภาพของโรงเรียนที่เป็นที่ยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆ โรงเรียนของเราไม่ได้เป็นที่รู้จักกันในประเทศไทยเท่านั้น แต่จากการบอกต่อๆ กันไป เราถึงกับเป็นที่รู้จักกันไปทั่วทั้งยุโรป บริติส เออรี่ เยียร์ เซ็นเตอร์ (British Early Years Centre) ได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นโรงเรียนอนุบาลชั้นนำและมีศักยภาพในด้านการศึกษาที่สูงที่สุดในประเทศไทย โดย สภาหอการค้ายุโรป (European Chamber of Commerce) ตั้งแต่เราสามารถมอบสิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการศึกษาให้แก่เด็กๆ แล้ว เรายังได้ทะลายกรอบจำกัดโอกาสการแสดงออกถึงความสามารถของเด็ก เปิดโอกาสและสนับสนุนให้เขาได้ทำสิ่งที่เขาถนัดอีกด้วย แต่สัญญาที่เราให้ไว้คือ เราจะไม่หยุดแค่นี้แน่นอน!