Friendly

โรงเรียนที่เปรียบเสมือนครอบครัว ซึ่งเด็กๆ ได้รับความอบอุ่นและผู้ปกครองให้ความไว้วางใจ

Play Areas

ความภาคภูมิใจในกลยุทธ์การสอนที่แตกต่าง ซึ่งให้ผลลัพธ์เกี่ยวกับพัฒนาการหลายๆด้านในตัวเด็ก

Qualified

ครูผู้สอนสำเร็จการศึกษาในด้านการศึกษาปฐมวัยร่วมมือกับครูผู้ช่วยที่มีผลคะแนน TOEIC 800 คะแนน

Education

โรงเรียนของเราคือ สถานที่ที่ปลอดภัยต่อเด็กและเป็นสถานที่ที่ให้ความดูแลได้ดีเช่นเดียวกับที่บ้าน

Experienced

ห้องเรียนเล็กอันแต่เต็มไปด้วยคุณภาพการศึกษา มีครูผู้สอน 1 ท่านที่คอยช่วยเหลือนักเรียน 4 คน นั้นหมายความว่าเด็กๆ ทุกคนได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทุกๆคน

Learning

เด็กก้าวทันและเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เสมอ

Foundation

ในส่วนของระดับชั้นเรียน Foundation เด็กนักเรียนจะมีอายุอยู่ในช่วงขวบครึ่งถึงสามขวบ ในส่วนของการเรียนการสอนในชั้นนี้จะสอนให้เด็กเริ่มเรียนรู้สิ่งพื้นฐานชีวิตประจำวัน เด็กจะถูกสอนให้สามารถดูแลตัวเองได้รวมถึงได้รับการช่วยเหลือในตอนแรกให้เรื่องของการเข้าห้องน้ำ แต่เด็กจะค่อยๆได้รับการสอนให้สอนเหลือตัวเองมากขึ้นและมากขึ้นจนในที่สุดสามารถช่วยเหลือตัวเองได้เต็มตัวไม่ใช่แต่เรื่องของห้องน้ำแต่รวมไปถึงเรื่องการกินอาหารด้วยตัวเองอีกด้วย

ครูทุกคนได้รับการเทรนและการศึกษาจากสหราชอาณาจักรและผู้ช่วยครูทุกคนสามารถพูดภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีด้วยคะแนน TOEIC มากกว่า 850 มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการที่โรงเรียนของเราจะรับบุคลากรที่สามารถออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง และในห้องเรียนเด็กๆจะได้รับการสอนการออกเสียงภาษาได้อย่างถูกต้องจากในห้องเรียนจากครูเจ้าของภาษา และที่สำคัญคือเด็กๆจะได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีแต่การพูดภาษาอังกฤษและเป็นภาษาอังกฤษที่ถูกต้องตลอดเวลา

ในทุกระดับชั้นเรียน เด็กนักเรียนทุกคนจะเรียนรู้ผ่านการเล่นในแบบต่างๆที่สนุกและเป็นเกมที่มีการตอบสนองไม่ว่าจะเป็นการเรียนวิชา การออกเสียง (phonics) คณิตศาสตร์ ศิลปะ และหัวข้อการเรียนอื่นๆ เกมต่างๆจะถูกทำให้กระชับและมีทางเลือกต่างๆให้เด็กได้เลือกเข้าร่วม

Reception 1

ในส่วน ของ Reception จะมีนักเรียนตั้งแต่อายุ 3-4 ขวบ เด็กในระดับชั้นเรียนนี้จะสามารถดูแลตัวเองได้แล้ว เด็กจะมั่นใจและกล้าที่จะเข้าห้องน้ำด้วยตัวเอง  ดูแลข้าวของของตัวเองและสามารถทานอาหารได้ด้วยตัวเอง
ครูทุกคนได้รับการเทรนและการศึกษาจากสหราชอาณาจักรและผู้ช่วยครูทุกคนสามารถพูดภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีด้วยคะแนน TOEIC มากกว่า 850 เมื่อเด็กนักเรียนเรียนจบในชั้นนี้ เด็กจะสามารถจำการออกเสียงต่างๆและเริ่มที่จะผสมเสียง อ่านออกเสียง และเขียนได้เองโดยที่ไม่ต้องได้รับการช่วยเหลือ
เด็กในระดับ Reception จะเรียนรู้ผ่านการเล่นในหลายรูปแบบที่นำโดยครูและกิกรรมต่างๆกับเพื่อนๆร่วมชั้นเดียวกัน หลายๆบทเรียนจะเปิดโอกาสให้เด็กได้เลือกว่าเด็กคนไหนมีความสนใจที่จะทำกิจกรรมอะไร เด็กในชั้นนี้ค่อนข้างโตแล้ว ดังนั้นบทเรียนจะเริ่มมีหัวข้อที่ชัดเจนมากขึ้น
PASS RATE
HAPPY CHILDREN
HAPPY PARENTS

Reception 2

เมื่อเด็กเรียนมาจนถึง Reception 2 พวกเขาจะสามารถพึ่งพาตัวเองได้มากขึ้น และไม่ใช่แต่เพียงด้านสังคมแต่รวมไปถึงเรื่องการเรียนด้วย ในขณะที่หลายๆบทเรียนครูจะยังคงคิดและนำแบบการเรียน ส่วนเด็กจะเป็นคนเลือกว่าตัวเด็กเองอยากจะเรียนอะไรแล้วเลือกเข้าร่วมกิจกรรมนั้น โดยที่คุณครูจะให้โอกาสในการเรียนรู้แก่เด็ก เพราะเด็กกำลังโตกำลังเรียนรู้สิ่งต่างๆ
เด็กที่เรียนในชั้น  Reception 2 จะเรียนผ่านหัวข้อต่างๆที่เป็นการบูรณาการเรื่องต่างๆเข้าด้วยกัน เช่น คณิตศาสตร์ การออกเสียง (phonics) ดนตรี และศิลปะ ทางโรงเรียนจะสอดแทรกความสนุกและเกมปาร์ตี้ที่เด็กๆจะไม่เบื่อ ทางโรงเรียนเราชอบที่จะสอดแทรกสิ่งต่างๆที่น่าสนใจและดึงดูดในบทเรียนเพื่อให้เด็กๆมีความสนใจและไม่เบื่อในกรเรียนรู้เพื่อที่ผลลัพธ์ออกมาคือ เด็กเรียนรู้ขณะเล่นและได้รับความรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

Year 1

เด็กที่เรียนในชั้น  Year 1 จะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้หมดในทุกเรื่อง พวกเขาสามารถอ่านและเขียนได้โดยตัวของพวกเขาเอง อีกทั้งยังสามารถสืบค้นและเขียนเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาอยากได้ได้ด้วยตัวเอง การที่เด็กสามารถอ่านออกเขียนได้ด้วยตัวเองมันเป็นการเปิดโลกการเรียนรู้ให้กับเด็กเอง และนี่เป็นตัวบอกว่าทำไมโรงเรียนของเราพยายามผลักดันและโฟกัสไปในเรื่องของ phonics เป็นอย่างมาก
คุณครูจะเสนอความคิดและจัดกิจกรรมต่างๆให้กับนักเรียน ในขณะเดียวกันครูจะแนะแนวทางให้นักเรียนแสดงออก ร่วมกิจกรรม และหาคำตอบด้วยตนเอง