Our Curriculum

จุดเด่นของหลักสูตรทางโรงเรียนเราคือ การที่คุณครูสอดแทรกวิชาการเข้ากับการเล่นและกิจกรรมต่างๆ ทำให้เด็กสนุกกับการเรียนรู้และไม่เบื่อ ทางโรงเรียนไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในเรื่องของอุปกรณ์ประกอบสื่อการสอน

หลักสูตรการเรียนโดยเฉพาะด้านการอ่านและการเขียน ทางโรงเรียนของเราเน้นเป็นพิเศษอีกทั้งตัวหลักสูตรเรามีความเข้มข้นมาก ทางโรงเรียนเราได้สอนเรื่องการออกเสียงในภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆอย่างถูกต้องตั้งแต่เด็กระดับเล็กสุด (Foundation class)

ความสมดุลเป็นคำที่เหมาะสมที่สุดสำหรับหลักสูตรทางโรงเรียนของเรา ความสมดุลของคุณครูและนักเรียนในเรื่องต่างๆเช่น การเรียนผสมกับการเล่น กิจกรรมต่างๆทั้งในและนอกห้องเรียน สิ่งเหล่านี้ทำให้เด็กมีพัฒนาการการเรียนรู้ด้านภาษาและคามสามารถด้านต่างๆเพิ่มขึ้นไปพร้อมๆกัน

Teaching through play

One unique aspect of the curriculum is the way in which we balance the various types of play and use them as a tool to teach during teacher led activities.

The timetable is a perfect balance of the the types of play which allow children to both develop across the  curriculum areas and to retain new knowledge and skills.

Fine Motor Play

การออกเสียง (Phonics) การเรียนการออกเสียงและกิจกรรมทางด้านคณิตศาสตร์ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อของนิ้วมือและมือ ในการพัฒนา ความชำนาญและการควบคุมการเคลื่อนไหวของมืออีกทั้งยังช่วยในเรื่องการเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กในการเขียน การร้อยเรียงลูกปัดและ กิจกรรมอื่น ๆ ที่อาศัยความละเอียดอ่อนจะใช้เป็นกิจกรรมปกติ ที่ให้เด็กๆมีส่วนร่วม

Gross Motor Play

การเคลื่อนไหวร่างกายโดยรวม จะใช้เรื่องของการเล่นเกมส์และกิจกรรมนอกตัวอาคารเช่น วิ่งเล่นที่สนาม ปาเป้า ตกเบ็ดปลา นอกจากนี้ยังมีส่วนตัวกิจกรรมต่างๆของวิชา การออกเสียง(Phonics) คณิตศาสตร์ และภาษาไทย ที่ช่วยทำให้เด็กได้ฝึกฝนการใช้ประสาทสัมผัสด้านต่างๆและการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายในการเรียนรู้กิจกรรมนอกห้องเรียน

Sensory Play

การเล่นผ่านประสาทสัมผัส เป็นวิธีที่น่าตื่นเต้นสำหรับเด็กที่จะ เรียนรู้ เสียงและตัวเลขอาจจะถูกซ่อนในเจลี่หรือรอยยิ้ม หรือบางทีเด็กอาจจะถูกขอให้เขียนลงบนทรายหรือกล่อง การใช้สื่อการสอนที่หลากหลายเป็นวิธีการที่สำคัญมากที่จะกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็ก และวิธีการนี้เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพมาก

Small World Play

คุณครูจะนำการเล่นสอดแทรกกับการสอนเพื่อให้ความรู้กับนักเรียนในห้องเรียนขนาดเล็ก แต่ละห้องเรียนจะมีวัตถุประสงค์ของการบรรลุการเรียนการสอนไว้ในใจ การทดสอบเด็กๆจะเป็นการทดสอบผ่านทางสื่อของเล่นหรืออย่างอื่นๆที่เตรียมไว้เพื่อที่จะวัดผลนักเรียนในเรื่อง ตัวเลข เสียง รูปร่าง และสี คุณครูจะเล่นกับเด็กในขณะที่คุณครูจะพยายามถามและทดสอบความรู้นักเรียนแต่ละคนในขณะที่เด็กกำลังเล่น การทดสอบไม่มีความเครียดทางคุณครูจะทำให้เป็นเรื่องธรรมดาและเป็นไปในบรรยากาศที่เป็นกันเอง

Role Play

การเล่นแสดงบทบาท (Role Play) การเล่นแสดงบทบาทนี้ไม่ได้เป็นแต่เพียงวิธีการเล่นที่เป็นธรรมชาติแต่ยังเป็นหนึ่งในวิธีการเรียนรู้ที่ดีที่สุดในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และเป็นการเรียนภาษาที่เป็นธรรมชาติสำหรับเด็ก ความสมจริงและการจัดฉาก เสื้อผ้าและพรอพต่างๆจะทำให้เด็กสามารถนำตัวเองเข้าไปสู่โรลเพล์ยนั้นๆได้เป็นอย่างดี และในส่วนของการเล่นแสดงบทบาทนี้คุณครูสามารถสอดแทรกเนื้อหาวิชาการในเรื่องของ ตัวเลข เสียง รูปร่าง และอื่นๆเข้าไปให้เด็กๆได้เรียนรู้ได้อย่างสมจริงอีกด้วย

Construction

การประกอบรูปร่าง สร้างชิ้นผลงาน เด็กๆส่วนใหญ่มักจะรักการประกอบรูปร่างของวัตถุเช่น การเรียงต่อกล่อง เลโก้และอื่นๆ เกๆสามารถใช้จินตนาการในการสร้างสรรค์โครงสร้าง โมเดล และพรอพที่ใช้ในการเล่นต่างๆขึ้นมาเอง การปรับเปลี่ยนวิธีการสอนและใช้วิธีพูดบอกแล้วปล่อยให้นักเรียนจินตนาการเองเป็นหนึ่งในวิธีการสอนเด็กในรูปแบบที่ไม่ทางการมากไป เด็กๆจะถูกทดสอบคำถามต่างๆระหว่างการเล่นผ่านของเล่นตรงหน้านี้อยู่

Creative Play

ความคิดสร้างสรรค์ – ส่วนนี้สามารถเกี่ยวข้องกับการเล่นในแบบต่างๆที่เด็กสามารถใช้สื่อการสอนได้อย่างอิสระตามที่เด็กจะมีความคิดริเริ่มขึ้นมาได้ ส่วนนี้สามารถเกี่ยวข้องกับการวาดภาพระบายสี ปั้นดินน้ำมัน สำหรับครูจะริเริ่มสร้างสรรค์การเล่นและอุปกรณ์การสอนในห้องเรียนให้กับกลุ่มนักเรียนแล้วมีการทดสอยเดี่ยวเกี่ยวกับตัวเลข รูปร่าง และเสียง ในเรื่องของสี (colours) และเนื้อสัมผัสทางวัตถุ (textures) เป็นคีย์คำศัพท์ที่เด็กๆสามารถรับรู้ได้พร้อมๆกันระหว่างการเรียนกับการเล่น

เด็กนักเรียนที่เข้าเรียนกับบริติชเออร์ลี่เยียร์เซ็นเตอร์เริ่มเรียนเร็วกว่าเด็กคนอื่นๆตามโรงเรียนในประเทศไทยและประเทศในเครือสหราชอาณาจักรแต่สิ่งสำคัญที่ผู้ปกครองควรทราบคือทางโรงเรียนเราได้จัดการเรียนการสอนบูรณาการกับการเล่นและกิจกรรมกลุ่มนอกห้องเรียนเป็นส่วนใหญ่ คุณครูจะมีแผนการสอนที่เน้นให้ความสนุกกับนักเรียนด้วยการเล่นเกมที่เป็นที่รู้จักกันดี มีของเล่น ตุ๊กตา หรืออุปกรณืที่ให้ความสนุกกับนักเรียนในแบบอื่นๆ

ทางโรงเรียนเราสามารถพูดได้อย่างเต็มภาคภูมิว่าวิชาการของเด็กเราแข็งกว่าเด็กอายุเท่ากันที่เรียนในสหราชอาณาจักร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่เริ่มเรียนกับเรามาตั้งแต่เตียมความพร้อมก่อนเข้าอนุบาล ตัวเด็กจะมีทักษะด้านการออกเสียง (Phonics) และคณิตศาสตร์เทียบเท่ากับเด็กที่มีอายุมากกว่า 2 ปี นอกจากนี้โรงเรียนของเรายังได้รับความสนใจจากสถาบันการศึกษาทั้งประเทศในเครือสหราชอาณาจักรและประเทศเกาหลี การค้าพาณิชย์ทางยุโรป ได้ยกให้  BEYC เป็นโรงเรียนสำหรับ เด็กก่อนวัยเรียน และ เนอร์สเซอรี่ สำหรับครอบครัว ชาวต่างชาติ ที่จะย้ายมาอาศัยใน กรุงเทพฯ

What The Parents Say

What we teach

Phonics

คาบวิชาการออกเสียงจะถูกสอนให้กับนักเรียนทุกช่วงชั้นของทุกวัน ซึ่งวิชานี้ถือว่าสำคัญที่สุดในหลักสูตรการเรียนของทางโรงเรียน ในแง่ที่ว่านักเรียนจะได้เรียนรู้การออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง และสำหรับเด็กโตจะได้รับทักษะการอ่านและการเขียนเป็นอย่างดี ทำให้นักเรียนสามารถอ่านและเขียนได้ด้วยตัวเอง เราจะมีการโยกย้ายชั้นเรียนนักเรียนให้เหมาะสมกับศักยาภาพของแต่ละคนเพื่อให้นักเรียนแต่ละคนได้รับผลสัมฤทธิ์ที่สุดรายบุคคล

Maths

วิชาคณิตศาสตร์จะถูกสอนทุกวันแล้วเราพบว่าห้องเรียนขนาดเล็กของเราสัมฤทธิ์ผลเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยนักเรียนของเรามีพัฒนาการที่ดีมากในด้านเรื่องของรูปร่าง ช่องว่าง การวัด และระบบตัวเลข ในส่วนของชั้นเรียน Reception และ Year 1 ของเรานั้น  นักเรียนจะได้เรียนรู้เนื้อหาวิชาการล่วงหน้า 1 ปีที่มากกว่านักเรียนอายุเท่ากันที่เรียนในสหราชอาณาจักร เราจะมีการโยกย้ายชั้นเรียนนักเรียนให้เหมาะสมกับศักยาภาพของแต่ละคนเพื่อให้นักเรียนแต่ละคนได้รับผลสัมฤทธิ์ที่สุดรายบุคคล

Thai

วิชาภาษาไทยมีสอนทุกวัน การเรียนวิชาภาษาไทยที่โรงเรียนเราจะเป็นไปในทิศางเดียวกันกับารเรียนวิชาการออกเสียงในวิชาภาษาอังกฤษ (Phonics) นักเรียนจะได้เรียนการออกเสียงและตัวอักษรในภาษาไทย เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้เสียงต่างๆแล้วนักเรียนจะได้ฝึกการผสมเสียงอักษร สระและวรรณยุกต์เข้าด้วยกันเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการอ่านต่อไป นอกจากนี้แล้วนักเรียนที่เรียนในชั้น Year 1 ยังสามารถที่จะเขียนเป็นประโยคได้เองโดยใช้คำที่ได้เห็นและเรียนรู้มาใช้

 

Topic

หัวข้อที่ใช้สอนจะถูกเลือกตามความเทรนสมัยนิยมในขณะนั้นๆแต่ทั้งนี้ต้องมีความสอดคล้องและเป็นประโยชน์กับชีวิตประจำวันในโลกความจริงด้วย หัวข้อที่เราปลูกฝังให้กับนักเรียนเราอย่างเช่น เรื่องสารอาหารที่มีประโยชน์แก่ร่างกาย การรีไซเคิล ล้วนแต่มีประโยชน์ต่อตนเองและสิ่งแวดล้อมของโลกเรา นอกจากนี้ทางโรงเรียนเรายังมีสื่อกรสอนที่ครบครันและน่าสนใจให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวเช่นการสอนในเรื่องของ ระบบจักรวาล การก่อสร้าง ซุปเปอร์ฮีโร่ ไดโนเสาร์ เป็นต้น

Art + Craft

คาบวิชาศิลปะและงานประดิษฐ์จะมีหัวข้อเชื่อมโยงกับการเรียนในทุกวัน ซึ่งเด็กจะมีการเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆและได้ฝึกใช้สิ่งที่เรียนรู้มาใช้ในกิจกรรม ซึ่งเป็นการช่วยเสริมสร้างฐานการเรียนของนักเรียนเอง นักเรียนจะได้เรียนและฝึกทักษะในด้านต่างๆอย่างเท่าๆกันในทุกๆด้าน ผลลัพธ์จากการเรียนรู้ไม่ได้วัดจากผลสุดท้ายหากแต่เป็นขั้นตอนระหว่างทางที่นักเรียนได้เรียนรู้และเก็บสั่งสมมาจากคาบเรียน งานปั้น วาดรูป ระบายสี การพิมพ์ภาพ เป็นหนึ่งในกระบวนการเรียน วัสดุ เนื้อวัสดุ และรูปแบบแผน (Pattern) จะถูกสอนไว้ในหลักสูตรของวิชาศิลปะนี้

Music

นอกจากนี้แล้วการร้องเพลงและการเต้นยังเป็นหนึ่งในกิจกกรมประจำวันที่ BEYC อีกด้วย เพลงต่างๆจะถูกสอนในบทเรียนครั้งหนึ่งต่อสัปดาห์ บทเรียนจะถูกเชื่อมสัมพันธ์กับหัวข้อการเรียนและบ่อยครั้งที่บทเรียนจะเน้นในนักเรียนได้รู้ถึงในเรื่องของจังหวะ ทำนอง โทน และเสียงสูงต่ำในเนื้อเพลง การร้องเพลงและการเล่นอุปกรณ์ดนรีต่างๆเป็นหนึ่งในสิ่งที่โรงเรียนของเราให้ความสำคัญ

PE and Swimming

คาบวิชาการออกเสียงจะถูกสอนให้กับนักเรียนทุกช่วงชั้นของทุกวัน ซึ่งวิชานี้ถือว่าสำคัญที่สุดในหลักสูตรการเรียนของทางโรงเรียน ในแง่ที่ว่านักเรียนจะได้เรียนรู้การออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง และสำหรับเด็กโตจะได้รับทักษะการอ่านและการเขียนเป็นอย่างดี ทำให้นักเรียนสามารถอ่านและเขียนได้ด้วยตัวเอง เราจะมีการโยกย้ายชั้นเรียนนักเรียนให้เหมาะสมกับศักยาภาพของแต่ละคนเพื่อให้นักเรียนแต่ละคนได้รับผลสัมฤทธิ์ที่สุดรายบุคคล

What we teach

การประเมินผล การประเมินศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนสำคัญสำหรับโรงเรียนมากในการวางแผนการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคน การประเมินผลจะทำโดยการตั้งเกณฑ์การวัดผลที่ท้าทายความสามารถของนักเรียน แล้วแบ่งนักเรียนออกตามกลุ่มความสามารถในการเรียนรู้

ทางโรงเรียนเชื่อว่าการประเมินผลการเรียนการสอนผ่านการเล่นและการทำกิจกรรมนอกห้องเรียนควรถูกใช้เพื่อประเมินผลเด็กเล็ก เนื่องด้วยสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนที่น่าผ่อนคลายและเป็นมิตรต่อนักเรียนทุกคน ดังนั้นจึงทำให้นักเรียนในโรงเรียนของเราสามารถทำกิจกรรมได้เต็มที่และผู้ปกครองสามารถเห็นผลได้ชัดเจน

เมื่อเด็กโตขึ้นแล้วมีความมั่นใจมากขึ้น การประเมินผลจะดำเนินการโดยการประเมินผลรายบุคคลแต่เป็นไปรูปแบบที่ไม่เป็นทางการและเคร่งครัดกับเด็กมากนัก การประเมินผลทาโรงเรียนของเราจะดำเนินการไปด้วยวิธีที่ผ่อนคลาย

เด็กเล็กในชั้น Foundation จะถูกประเมินโดยทำการกิจกรรมรายวันในห้องเรียนการปฏัมพันธ์กับนักเรียนคนอื่นๆในชั้นเรียน ในขณะที่เด็กโตในระดับชั้น Reception และ Year 1 จะถูกประเมินทุกๆ ครึ่งเทอมการเรียนการสอน

What we teach

ทางโรงเรียนมีการจัดกิจกกรมนอกหลักสูตรหลายกิจกรรมด้วยกัน อาทิเช่น คลับต่างๆ ที่สอนให้กับเด็กตั้งแต่ชั้น Reception ไปจนถึงระดับ Year 1 ถ้าหากผู้ปกครองท่านใดเห็นว่ากิจกรรมใดที่สามารถจะช่วยให้ลูกของท่านได้พัฒนาไปในด้านของ

Our Results Speak for themsleves!

All of our children work a whole academic year ahead of the National Average for the UK. Children who start in our Foundation classes generally are even more advanced. Our results both academically and socially have brought us recognition by the European Chamber of Commerce who see us as the best practise in our field.

PASS RATE
HAPPY CHILDREN
HAPPY PARENTS